• Начало
  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
  • 6-Проект BG05M9OP001-2.052-0001-C01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.