header proekt

       На 27.07.2020 г. в Общностният  център  в гр. Главиница се проведе беседа по случай празника Курбан байрам  по  проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  чрез  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, по процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.

По време на събитието присъстваха хора от общността  жени и  мъже.  Гост на беседата беше имама на джамията от гр. Главиница. Той ги  запозна с Големият празник на жертвата (Курбан байрам), за митичното му начало, за мотивите с обричането на жертва, за условието кога да се извърши жертвоприношението. Чрез пожертването на животно мюсюлманинът очаква да бъде овъзмезден със здраве за себе си и своето семейство, изкупление на греховете и блажен живот в отвъдното, сигурност за дома си, избавление от беди и злополуки.В края на събитието бе проведена анкета за обратна връзка, където част от участниците заявиха желанието  си за участие в последващи дейности по проекта. Присъстващите бяха поканени да участват в следващи събития по изпълнение на Дейност 3 от проекта, а именно в овластяване на общността и преодоляване на негативни стереотипи. Присъстващите получиха рекламни материали-брошури.

1.1       1.2

 

 

 


Проект:  BG05M9OP001-2.052-0001-С01„Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“


 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.