№ по ред

Народни читалища

1.

НЧ „Христо Ботев - 1940 г.” , гр. Главиница

2.

НЧ „Освобождение - 1940 г.” ,с. Сокол

3.

НЧ „Просвета - 1940 г.”, с. Стефан Караджа

4.

НЧ „Христо Ботев - 1901 г.”, с. Зафирово

5.

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1942 г.”, с. Коларово

6.

НЧ „Зора - 1954 г.”, с. Листец                                           

7.

НЧ „Христо Ботев - 1954 г.”, с. Зебил                           

8.

НЧ „Христо Ботев - 1945 г.”, с. Дичево                        

9.

НЧ „Светлина - 1968 г.”, с. Вълкан

10.

НЧ „Развитие - 1907 г.”, с. Подлес

11.

НЧ „Отец Паисий - 1948 г.”, с. Богданци               

12.

НЧ „Бъднина - 1941 г.”, с. Бащино

13.

НЧ „Светлина - 1960 г.”, с. Звенимир

14.

НЧ „Ст. Караджа - 1950 г.”, с. Суходол

15.

НЧ „Янко Забунов - 1957 г.”, с. Черногор            

16.

НЧ „Ст. Караджа - 1966 г.”, с. Долно Ряхово

17.

НЧ „Пеньо Пенев - 1959 г.”, с. Ножарево 

18.

НЧ „Ст. Караджа - 1951 г.”, с. Падина

19.

НЧ „Йордан Йовков - 1946 г.”, с. Малък Преславец  

20.

НЧ „Светлина - 1943 г.”, с. Калугерене                      

21.

НЧ „Ведрина - 1997 г.”, с. Косара                       

22.

НЧ „Мехмед Джон - 1956 г.”, с. Зарица

23.

НЧ „Зора - 1964 г.”, с. Осен                                                         

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.