header proekt

 

О Б Я В А

 Във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ ще бъде направен подбор за назначаване на един здравен медиатор в рамките на Дейност „Иновативен достъп до социални и здравни услуги, повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права“ (Направление 2).

 

Община Главиница в качеството си на БЕНЕФИЦИЕНТ по проект BG05M9OP001-2.052-0001-С01 „Подкрепа за социална, трудова и здравна интеграция в община Главиница“ стартира процедура за прием на документи, подбор и наемане на кандидат за длъжността „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ” с код по НКПД 32533001.

Брой свободни работни места за обявената позиция:  1  работно място;

Заетост – непълно работно време (4 часа) по трудов договор за определен срок – 12 месеца;

.............................................................................................

 

1- ОБЯВА  arrow1pdf

2- Приложения arrow1pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.