Неждет Джевдет Ниази - Кмет на Община Главиница

     Сайта е в процес на актуализация. Информацията, която не намирате в новия сайт може да откриете на адрес: http://old.glavinitsa.bg

  Община Главиница е разположена в североизточната част на Република България. В съответствие с административно-териториалното деление на страната тя попада в Силистренска област.
  Територията на общината е 481 квадратни км. Към тях спадат 271260 дка земеделски фонд и 138 641 дка горски фонд. В общината има 23 населени места със заемана от тях площ в размер на 71099 дка.

Последни публикации

Полезна информация

  • За земеделските стопани
  • За Пчеларите
  • Реализирани проекти
  • Активни проекти

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт