ЗАПОВЕДИ - Коронавирус COVID-19

*COVID-19 ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ*

 

ЗАПОВЕД № РД-01-32, 27.01.2022 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-973, 26.11.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-852,  гр. Главиница, 22.10.2021 г.  , Относно: Считано от 22.10.2021г. въвеждам следните противоепидемични мерки в сградата на Общинска администрация и Втори административен блок в град Главиница pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-848,  гр. Главиница, 21.10.2021 г.  , Относно: Считано от 21.10.2021 г. на територията на Община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-701,  гр. Главиница, 07.09.2021 г.  , Относно: Считано от 08.09.2021 г. до 30.09.2021г., на територията на Община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-700,  гр. Главиница, 07.09.2021 г.  ,  Относно: Считано от 07.09.2021 г. до 20.09.2021г., на територията на с. Падина въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-680,  гр. Главиница, 25.08.2021 г.  , Относно: Считано от 25.08.2021 г. до 03.09.2021г., на територията на с. Падина въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-712, 19.08.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-647, 29.07.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-646, 29.07.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-373, 27.05.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-281,  гр. Главиница, 11.05.2021 г.  , Относно: на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-225, 05.05.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-274, 29.04.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: следните временни противоепидемични меркиpdf


ЗАПОВЕД № РД-01-377,  гр. Главиница, 29.04.2021 г.  , Относно: Считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните  pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-378,  гр. Главиница, 29.04.2021 г.  , Относно: Считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-280,  гр. Главиница, 09.04.2021 г.  , Относно: Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-220, 08.04.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021г.pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-250,  гр. Главиница, 31.03.2021 г.  , Относно: Считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-197, 31.03.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: Считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021г.pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-173,  гр. Главиница, 19.03.2021 г.  , Относно: Считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-173, 18.03.2021 г. ,Министерство на здравеопазването , Относно: Считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г.pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-156,  гр. Главиница, 15.03.2021 г.  , Относно: Считано от 15.03.2021 г. до 31.03.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-46,  РЗИ - гр. Силистра, 11.03.2021 г.  , Относно: Считано от 12.03.2021 г. до 31.03.2021г., на територията на област Силистра се  въвеждат следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-84,  гр. Главиница, 17.01.2021 г.  , Относно: Считано от 16.02.2021 г. до 30.04.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


 ЗАПОВЕД № РД-01-45,  гр. Главиница, 29.01.2021 г.  , Относно: Считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-46,  гр. Главиница, 29.01.2021 г.  , Относно: Считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021г., на територията на община Главиница въвеждам следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-958,  гр. Главиница, 21.12.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-747,  гр. Главиница, 27.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-748, гр. Главиница, 27.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-714,  гр. Главиница, 20.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-708,  гр. Главиница, 16.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-683, гр. Главиница, 10.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-682, гр. Главиница, 09.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-673, гр. Главиница, 03.11.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-659, гр. Главиница, 28.10.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-209, РЗИ-СИЛИСТРА , 28.10.2020 г.  Относно: въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на област Силистра pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-646, гр. Главиница, 22.10.2020 г.  Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-651, гр. Главиница, 23.10.2020 г. , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки


ЗАПОВЕД № РД-01-620, гр. Главиница, 08.10.2020 г.  , Относно: Въвеждане на допълнителни мерки за противоепидемична защита на територията на община Главиница pdf


ЗАПОВЕДИ № РД-01-598, № РД-01-599, гр. Главиница, 30.09.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки


-ЗАПОВЕДИ № РД-01-528, № РД-01-529, гр. Главиница, 01.09.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


- ЗАПОВЕД № РД-01-502, гр. Главиница, 17.08.2020 г.  , Относно: Въвеждане на допълнителни мерки за противоепидемична защита
на територията на община Главиница pdf


- ЗАПОВЕДИ № РД-01-468, № РД-01-469  гр. Главиница, 01.08.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-482, гр. Главиница, 05.08.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕДИ № РД-01-432, № РД-01-433, гр. Главиница, 16.07.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-425, гр. Главиница, 09.07.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕДИ № РД-01-411, № РД-01-412, гр. Главиница, 01.07.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕДИ № РД-01-352, № РД-01-351, гр. Главиница, 23.06.2020 г.  , Относно: въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕДИ № РД-01-339, № РД-01-340, гр. Главиница, 15.06.2020 г.  , oтносно: Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-321, гр. Главиница, 04.06.2020 г.  pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-312, гр. Главиница, 03.06.2020 г.  pdf


СЪОБЩЕНИЕ - Със Заповед № РД-01-288 от 01.06.2020г. на министъра на здравеопазването, считано от 01.06.2020г. е въведена временна забрана за влизане на територията на Република България. pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-308, гр. Главиница, 01.06.2020 г.  pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-278, гр. Главиница, 21.05.2020 г.  pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-273, гр. Главиница, 20.05.2020 г.  pdf


ЗАПОВЕДИ №РД-01-270, №РД-01-271, гр. Главиница, 15.05.2020 г. , Относно: от 15.05.2020 г. до 14.06.2020г., на територията на община Главиница се въвеждат следните временни противоепидемични мерки pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-263, гр. Главиница, 12.05.2020 г.  pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-262, гр. Главиница, 11.05.2020 г. pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-258, гр. Главиница, 05.05.2020 г. , Относно: Изменя заповеди РД-01-170.. pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-252, гр. Главиница, 04.05.2020 г. , Относно: Изменя заповеди РД-01-170, РД-01-135 и отменя РД-01-190 pdf


Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове.


ЗАПОВЕД №РД-01-251, гр. Главиница, 02.05.2020 г. , Относно: Изменя и допълва заповед № РД-01-170, 23.03.2020 pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-197, гр. Главиница, 07.04.2020 г. , Относно: Провеждане на фермерски пазар pdf


ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - Във връзка с новия случай на заразен с коронавирус в област Силистра 00 download


СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, ПРИСТИГАЩИ ОТ КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 14-ДНЕВНА КАРАНТИНА (СТАРО) pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 01.06.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 24.04.2020г.doc small


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 20.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 16.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 15.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 13.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 08.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 07.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 06.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 05.04.2020г.pdf


СПИСЪК на лицата под карантина по населени места в община Главиница - 02.04.2020г.pdf


Областна дирекция „Земеделие“-Силистра уведомява всички земеделски стопани и животновъди!pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-190, гр. Главиница,30.03.2020, Относно: Административното обслужване на граждани в общинска и кметски администрации  да се извършва през в периодите от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 14:00 часа pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-188, гр. Главиница,30.03.2020, Относно: изменение на ЗАПОВЕД №РД-01-170 pdf


Съобщение - Община  Главиница  набира доброволци, които да подпомогнат органите на общината при прилагането на противоепидемичните мерки. pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-170, гр. Главиница, 23.03.2020 г. , Относно: организация за приложение на мерките за противоепидемичната защита на територията на община Главиница pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-144, гр. Главиница, 20.03.2020 г. , Относно: Уведомяване за лица завърнали се от чужбина ...pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-141, гр. Главиница, 19.03.2020 г. , Относно: Недопускане събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията... pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-136, гр. Главиница, 16.03.2020 г. , Относно: Завърнали се от засегнати страни /Приложение №1/ от коронавирус /COVID-19/ и градове в България, които е препоръчително да се изолират в домашни условия /карантина/ за срок от 14 дни и под наблюдение на личния лекар pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-135, гр. Главиница, 16.03.2020 г., Относно: Допълнителни мерки за противоепидемична защита в сградата на Общинска администрация - Главиница, гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44 pdf


ЗАПОВЕД № РД-01-133, гр. Главиница, 13.03.2020 г., Относно: Изменя и допълва заповед № РД-01-132 от 13.03.2020г. и влиза в сила на 13.03.2020г. от 18:00 часа.  pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-132, гр. Главиница, 13.03.2020 г., Относно: Противоепидемични мерки на територията на община Главиница до 29.03.2020г.  pdf


ЗАПОВЕД №РД-01-115, гр. Главиница, 09.03.2020 г. , Относно: Превенция и неразпространение на новия корона вирус COVID-19 pdf


 covid 19 banner

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.