ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.008-0001 "МОИТЕ КОРЕНИ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"

 

Договор с обявление за подбор на персонал
Проектът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интилигентен растеж" процедура МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" – "Уча се, за да сполуча". Дава възможност за съвместна работа между училище и община: Средно училище „Васил Левски“ гр. Главиница - кандидат и Община Главиница - партньор.
Продължителност: от 10.08.2020 г. - до 31.12.2023 г., с обща стойност 198 970,05 лв.

 

arrow1 https://souvl.info/proekti.php

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.