• Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-196 гр. Главиница, 26.03.2019 г., Относно: ЗАБРАНЯВАМ продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на Община Главиница

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт