• Начало
 • МКБППМН
 • НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА „Толерантността през моите очи“ МКБППМН при Община Главиница за трета поредна година организира конкурс по случай „16-ти ноември Ден на толерантност“ ученически конкурс за рисунка, есе и презентация.

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

 „Толерантността през моите очи“

МКБППМН при Община Главиница за трета поредна година организира конкурс по случай „16-ти ноември Ден на толерантност“ ученически конкурс за рисунка, есе и презентация.

             Главната цел на конкурса беше да  се  представи културното богатство и разнообразие на различните етноси в община Главиница и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение.

            Стотици деца и ученици взеха участие в категории за рисунка, есе и презентация с посланията си.

             Идеята на конкурса се роди преди три години с инициативата на кмета на Община Главиница г-н. Неждет Джевдет и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за да се усети чувството на равенство, добротата и приятелството между различните етноси.

            На 20.11.2020г. в заседателна зала, на емоционално тържество в присъствие на участници, родители, учители отличените получиха своите награди от г-н. Неждет Джевдет кмет на Община Главиница, при стриктно спазване противоепидемиологичните мерки.

            Класирането  по  възрастови групи е както следва:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА

Възрастови групи:

 • Първа група - от І - ІV клас;
 • 1 място - Виктория Костадинова - СУ „Васил Левски“
 • 1 място - Ирем Ридван - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сокол
 • 2 място - Деница Хараламбова - СУ „Васил Левски“
 • 2 място - Сонер Шевкъ - СУ „Васил Левски“
 • 3 място - Олджай Джемалитен - СУ „Васил Левски“
 • 3 място - Сонер Юсеин – ОУ „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа
 • Най-хубаво послание – Окан Дуран - СУ „Васил Левски“
 • Втора група - V - VІІ клас;
 • 1 място - Дефне Мустафа -  СУ „Васил Левски“
 • 2 място -. Туче Салим - СУ „Васил Левски“
 • 3 място - Есра Емин - СУ „Васил Левски“
 • Поощрителна – Есра Неждет - СУ „Васил Левски“

 

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ

Възрастови групи:

 • Втора група - VІІІ - ХІІ клас.
 • 1 място - Синем Федаил - СУ „Васил Левски“
 • 2 място - Есин Чолаков - СУ „Васил Левски“
 • 3 място - Елис Рафет - СУ „Васил Левски“
 • Поощрителна – Умут Васви - СУ „Васил Левски“
 • Поощрителна - Зейнеб Чолакова - СУ „Васил Левски“

 

3. РАЗДЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Възрастови групи:

 • Първа група - от V - VІІ клас;
 • 1 място - Есил Акиф - СУ „Васил Левски“
 • 2 място - Еля Мюзелет - СУ „Васил Левски“
 • 3 място - Есра Мюджелит - СУ „Васил Левски“

 

 • Втора група - VІІІ - ХІІ клас.
 • 1 място - Иликнур Сали - СУ „Васил Левски“
 • 2 място - Гюнай Осман - СУ „Васил Левски“
 • 3 място - Аслъ Нежат - СУ „Васил Левски“
 • Поощрителна – Есра Сабриева - СУ „Васил Левски“

 

2 3

5 5

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.