• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите и ПРЕЦЕНКА съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите - Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – ПИ №050114, местност „МЕРА”, в землището на с.

 

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

и ПРЕЦЕНКА съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите 

Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ПИ №050114, местност „МЕРА”, в землището на с. Суходол, ЕКАТТЕ 70336

 

00 download

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.