• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир, имот с идентификатор 30377.60.90 съгл. КККР на с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра

 

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир, имот с идентификатор 30377.60.90 съгл. КККР на с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.