• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ
  • СЪОБЩЕНИЕ - Община Главиница уведомява всички данъкоплатци, че от 26.01.2022 г. стартира плащането на местни данъци и такси за 2022 г. Тази година община Главиница организира томбола, за изрядни данъкоплатци на общината

СЪОБЩЕНИЕ - Община Главиница уведомява всички данъкоплатци, че от 26.01.2022 г. стартира плащането на местни данъци и такси за 2022 г. Тази година община Главиница организира томбола, за изрядни данъкоплатци на общината

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Главиница уведомява всички данъкоплатци, че от 26.01.2022 г. стартира плащането на местни данъци и такси за 2022 г. в общината.

Желаещите да ползват отстъпка от 5% следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такси до 3 май 2022 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2022 г., но в този случай отстъпка не се ползва.

            Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси по един от следните начини:

  • на каса и чрез ПОС терминал в сградата на общината или изнесени каси по населени места на Община Главиница;
  • чрез банков превод по сметка на общината;
  • в офиси на EasyPay;
  • чрез пощенски запис.

  Тази година община Главиница организира томбола, за изрядни данъкоплатци на общината, които са заплатили всички видове данъци и такси към общината за 2022 г., както и за всички изминали години.

Ще се раздадат 5 (пет) предметни награди, като разпределението ще става чрез жребий в присъствието на нотариус.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 1. Право на участие имат всички физически и юридически лица, заплатили в срок до 31.10.2022 г. всички видове данъци и такси за 2022 г., нямат просрочени задължения за местни данъци и такси към Община Главиница, за настоящата и предходни години.

 2. За да участват в томболата, лицата следва да попълнят талон с номер и дата на квитанцията, за внесени задължения, трите имена и телефонен номер за връзка;

 2.1. За лицата, платили данъците в сградата на общината или в изнесените каси по населени места (кметства и наместничествата), талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.

 2.2. Лицата, платили в офиси на EasyPay, чрез банков превод и чрез пощенски запис може да участват, като попълнят и изпратят на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. талон, който може да бъде изтеглен от сайта на община Главиница от следния линк. Получените по е-mail талони ще бъдат поставени в кутията за томболата след извършена проверка от длъжностно лице.

 3. Всяко едно данъчно задължено лице има право да участва в томболата еднократно.

 4. Печелившите талони ще се изтеглят на 10.11.2022 г. в сградата на община Главиница от назначена комисия, в присъствието на нотариус.

 5. Печелившите участници се уведомяват от организатора на посочения в талона телефон за връзка, за начина на получаване на наградата. Участникът спечелил награда, с когото организаторът не успее да се свърже на посочения от него телефон за връзка, губи правото си да получи наградата, като същата се връчва на резервен печеливш участник;

 6. Община Главиница осигурява следните награди:

  1. Мотофреза с ремарке;

  2. Смарт телевизор;

  3. Готварска печка;

  4. Микровълнова фурна;

  5. Кафемашина.

 7. Краен срок за получаване на наградите от печелившите данъкоплатци е 25.11.2022г. Наградите се връчват лично на печелившите лица срещу представяне на документ за самоличност.

 8. Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.

 9. В томболата не могат да участват служители на отдел „Местни данъци и такси “ при община Главиница и лицата, ангажирани със събирането на местни данъци и такси в изнесените каси по населените места (кметства и кметските наместничества).

  Допълнителна информация гражданите може да получат на телефон: 08636 / 2152.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.