• Начало
  • Банкова сметка и кодове за вид плащане

Банкова сметка и кодове за вид плащане

Банкова сметка и кодове за вид плащане

Обслужваща банка:

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - клон Силистра

IBAN:  BG12 CECB 9790 8447 8356 00

BIC:  CECBBGSF

ВИД  ПЛАЩАНИЯ

К О Д

Патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници

441400

Данък недвижими имоти

442100

Данък върху наследството

442200

Данък върху моторни превозни средства

442300

Такса битови отпадъци

442400

Данък придобиване на имушества по подарения и по възмезден начин

442500

Туристически данък

442800

Други данъци /пътен данък/

443400

Глоби и наказателни постановления

446500

Такса административни услуги

448007

Такса куче

448013


Забележка:

За Община Главиница при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер  3,0  на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.