Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-7 от 04.01.2022 г., Относно: Обявявам “ЛУСТРА-72” ЕООД с ЕИК**********, представлявано от Румен Иванов Иванов – управител, ЕГН**********, лична карта №********* издадена на 09.07.2020 г. от МВР София област, за купувач на вещ- частна общин

 

ЗАПОВЕД № РД-01-7 от 04.01.2022 г., Относно: Обявявам “ЛУСТРА-72” ЕООД с ЕИК**********, представлявано от Румен Иванов Иванов – управител, ЕГН**********, лична карта №********* издадена на 09.07.2020 г. от МВР София област, за купувач на вещ- частна общинска собственост: Колесен трактор ..pdf

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.