Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-891 от 10.11.2021 г.,Относно:процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собстве-ност: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта на

 

ЗАПОВЕД № РД-01-891 от 10.11.2021 г.,Относно:процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собстве-ност: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта на с. Бащино, находящ се в местността „Водоем“ с начин на трайно ползване „Водоем “ (язовир) и площ 12.235 дка pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.