Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • Заповеди №-РД-01-684,685,...704,705/11.11.2020 , Относно: Сключване на едногодишни договори за наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд без търг с лица, подали заявления за имоти по картата на възстановената собственост на землището на ..

 

Заповеди №-РД-01-684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/11.11.2020 , Относно: Сключване на едногодишни договори за наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд без търг с лица, подали заявления за имоти по картата на възстановената собственост на землището на ...xxxx... arrow1  - ZIP FORMAT

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.