Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • Заповеди №-РД-01-470,471,472/03.08.2020 , Относно: спечелил търг на 24.07.2020г. с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2020-2021 година части от имоти - публична общинска собтвеност с начин на трайно ползване "Пасище, мера".

 

Заповеди №-РД-01-470,471,472/03.08.2020 , Относно: спечелил търг на 24.07.2020г. с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2020-2021 година части от имоти - публична общинска собтвеност с начин на трайно ползване "Пасище, мера".:

 

- Заповед №-РД-01-470 / 03.08.2020 pdf

- Заповед №-РД-01-471 / 03.08.2020 pdf

- Заповед №-РД-01-472 / 03.08.2020 pdf

 

 

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.