СУ „Васил Левски“ гр. Главиница придоби нова спортна площадка

logo1

  На 16.09.2020г. в гр. Главиница се осъществи откриване на новоизградената спортна площадка в двора на СУ „Васил Левски“, на откриването гостуваха Кмета на Община Главиница – Неждет Джевдет, Председателя на Общински съвет –  Месут Алиш, зам.-кмета по „Социални дейности и образование“ Иванка Сярова, зам.-кмет по „Финанси“ Сузан Акиф, Секретаря на Община Главиница – Ашкън Салим и служители на Общинска администрация. Ученици на СУ „Васил Левски“ посрещнаха гостите със специална празнична програма, след което демонстрираха първия си мач.

 Кмета на Община Главиница – Неждет Джевдет и Директора на СУ „Васил Левски“ – Нефие Раим поздравиха учениците за новата придобивка, като им пожелаха много здраве и полезни спортни дейности. За почерпка имаше осигурен кетъринг от страна на Кмета.

kmet1 

  Площадката се реализира успешно чрез съвместната работа на Общинска администрация и СУ „Васил Левски“ гр. Главиница по „Програма за развитието на селските райони 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

  Под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

АДБФП: BG06RDNP001-7.007-0064/08.05.2019г.

Проект: „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“

Бенефициент: Община Главиница

Стойност на проекта: 93 792, 26лв. без ДДС

Срок на изпълнение: 36 месеца.

 Обектът е спортно игрище за минифутбол. Игрището се намира в УПИ III, кв. 47 в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра. Настилката е от изкуствена трева, като игрището е заградено с ограда от стоманена конструкция с мрежа. Околното пространство около игрището за достъп е направено с вибропресовани плочки 40/40/5 см. с градински бордюр. Поставени са 5 кошчета и 5 пейки, като всичкото останало пространство е затворено с райграс.

logo2

Със изпълнение на Проекта се подобри достъпа до модерна инфраструктура на живущите в община Главиница и в частност на децата в Общината.

 

 Цялата СТАТИЯ arrow1pdf

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.