• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • НОВА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - Закупен е нов служебен автомобил по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Главиница“

НОВА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - Закупен е нов служебен автомобил по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Главиница“

 

НОВА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

            Закупен е нов служебен автомобил по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Главиница“. В началото на годината – 12.01.2023г.  Община Главиница сключи договор с Фонд „Социална закрила“, с който, в правото си на бенефициент, купува новия лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж. Изпълнението на проекта цели да допринесе значително за подпомагането на социалната дейност в община Главиница, Чрез закупуването му се постига основната цел на проекта, свързана с подпомагане предоставянето на услугата „топъл обяд“ във всичките 23 населени места на общината.

Общият бюджет на проекта е 42 670 лева с ДДС, от които 35 996,41 лева са предоставени чрез финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 6673,59 лева са осигурени от Община Главиница. Срокът за изпълнение на дейностите, според подписания договор, е до 8 декември 2023г. 

Чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на служебния автомобил за разнос на храна, услугата „Топъл обяд“, съгласно проект „Топъл обяд в община Главиница“ по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще достигне до крайните й потребители на територията на цялата община. 

Осигуреният специализиран транспорт е предназначен да гарантира доставката до адрес на топъл обяд на всички потребители от гр. Главиница и малките населени места в границите на общината, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения, живеят в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.