• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Обществено обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигу

Обществено обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигу

 

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво в изпълнение на НПСУ - 2023г.

 

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Главиница и Предложение за планирането им - за обществено обсъждане-2023 година

  В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г. Община Главиница е разработила  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Главиница и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги (Картата), както и редът за нейното разработване и актуализиране.

  В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от утре – 18.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обществено обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет в община Главиница. 

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

 - на e-mail:obshtina@ glavinitsa.bg

- в писмен вид в деловодството на Общинска администрация Главиница.

 - АНАЛИЗ - ZIP

 - ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ZIP

 Валидно до: неделя, 19 март 2023

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.