• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • ОБЯВА-Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

ОБЯВА-Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

 

            Със заповед № РД 01 2518/31.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” с капацитет 54 потребители. Община Главиница стартира процедура за набиране на Социални асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа” .

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

1.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбор за длъжност „Социален асистент“:

2.Начин на провеждане на подбора.

  • Първи етап: Допустимост по документи.

3. Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30ч. до 11.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. от Аксел Бехадин в „Деловодството на Община Главиница “, на ул. „Витоша“ № 44.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Главиница  на адрес: www.glavinitsa.bg .

За допълнителна информация тел. 08636/20-40/ вътр.223 – Аксел Бехадин.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.