• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
 • ОБЯВА-Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

ОБЯВА-Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

Със заповед № РД01 2518/31.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” с капацитет 54 потребители. Община Главиница стартира процедура за набиране на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 

            1.Услугата се предоставя по местоживеене на одобрените потребители по настоящ адрес.

            2. Потребители на услугата „Асистентската подкрепа“  могат да бъдат:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

         3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидат потребителите:

 • Заявление-декларация /по образец/; docX2
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

4.Начин на провеждане на подбора:

Извършва се оценка на потребностите от социалната услуга на кандидат потребителите след входиране на постъпилото заявление и съпътстващите документи от служител на Община Главиница, определен със заповед на кмета на общината. За всеки един потребител ще бъде изготвен формуляр за оценка на потребностите от социална услуга, като в него ще бъде определен общия брой часове за ползване на социалната услуга.

5. Място и срок за подаване на документите:

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30ч. до 11.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. от Аксел Бехадин   в Деловодството на Община Главиница, на ул. „Витоша“ № 44.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Главиница  на адрес: www.glavinitsa.bg .

За допълнителна информация тел. 08636/20-40/ вътр.223 – Аксел Бехадин.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.