ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.

HEADER GLAVINITSA

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.

 

П О К А Н А

           Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, относно ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2020/2021 г. което ще се проведе на 17.02.2020 г.(понеделник) от 14.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44,  етаж ІV.

            

17.01.2020г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади"
собственост на община Главиница за индивидуално ползване.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади"
собственост на община Главиница за общо ползване.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.