Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВЛЕНИЕ Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти с предназначение „за офис“ и Обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имоти с предназначение „за офис“ и Обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски”

Имот, населено място, акт за публична общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена,без ДДС

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

Самостоятелен обект  „офис“ с идентификатор №15031.501.434.4.5  в сграда идентификатор №15031.501.434.4 находящ се в гр. Главиница ул „Витоша“ 46

10 кв.м

20.00 лв.

10,00 лв.

2.00 лв.

10.30 часа

2.

Самостоятелен обект „офис“ с идентификатор №15031.501.434.4.7 в сграда с идентификатор №15031.501.434.4 находящ се в гр. Главиница ул „Витоша“ 46

10 кв.м

20.00 лв.

10,00 лв.

2.00 лв.

10.30 часа

3.

Обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски” с идентификатор №15031.501.434.3 находящ се в гр. Главиница ул.”Оборище” 57

317 кв.м

126.80 лв

10.00 лв.

13.00 лв.

11.00 часа

  Търгът ще се проведе на 07.03.2019 г. от 10:30 часа 11:00 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 06.03.2019 год;

  Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 08.04.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 05.04.2019 г;

     

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.