Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Обява- публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ.

HEADER GLAVINITSA

 

     О б я в а

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл.4, чл.8 и чл.9 от  Наредба №27 на Общински съвет – Главиница за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд и във връзка с изпълнение на Решение №295 по протокол № 32 от 12.10.2017 г. на ОбС Главиница,   Община Главиница открива процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ, както следва:

Населено място, имот №

Площ (дка)

НТП, Категория

Начална тръжна цена/дка

Начална тръжна цена за имота

Цена тръжни документи

Депозит за участие

1. Зафирово АОС №3074/07.11.2012г,001210

14.355

Нива,  IV

10,00 лв

143,00 лв.

10,00 лв.

14,00 лв.

2. Богданци АОС №3067/07.11.2012г,000115

25.977

Изоставена нива, VI

10,00 лв

260,00 лв.

10,00 лв.

26,00 лв.

3. Сокол АОС №3871/29.10.2017г,001192

13.942

трайни Насаждения, V

10,00 лв

139,00 лв.

10,00 лв

14,00 лв.

4. Долно Ряхово АОС №3073/07.11.2012г,000023

14.323

Др.жил.терен, VI

10,00 лв

143,00 лв.

10,00 лв

14,00 лв.

5. Долно Ряхово АОС №2713/20.06.2011г,000027

17.768

Посевна площ, VI

10,00 лв

178,00 лв.

10,00 лв

18,00 лв.

6. Долно Ряхово АОС №2714/20.06.2011г,000089

13.188

Нива,  VI

10,00 лв

131,00 лв.

10,00 лв

13,00 лв.

7. Долно Ряхово АОС №3845/ 19.06.2017г,000212

27.678

Ерозирана нива VI,

10,00 лв. 

277,00 лв.

10,00 лв. 

28,00 лв.

8. Дичево АОС №3856/20.10.2017г,090118

13.112

Овощна градина, VII 

10,00 лв

131,00 лв.

10,00 лв

13,00 лв.

9. Стефан Караджа АОС №2779/ 20.06.2011г,099023

14.477

Нива,  III

10,00 лв

145,00 лв.

10,00 лв

14,00 лв.

10. Главиница АОС №3066/ 01.11.2012г,

15031.4.104

14.031

Деградирала орна земя

10,00 лв.

140,00 лв.

10,00 лв.

14,00 лв.

11. Главиница АОС №3065/ 01.11.2012г, 15031.31.101

13.554

Деградирала орна земя

10,00 лв

135,00 лв.

10,00 лв

14,00 лв.

12. Главиница АОС №3112/18.03.2013г,

15031.37.65

15.761

Изоставена орна земя IV

10,00 лв

158,00 лв.

10,00 лв

16,00 лв.

Търгът да се проведе на 05.12.2017г. от 13:00 часа в Заседателната зала, IV етаж в сградата на Община Главиница, ул. „ Витоша“ №44.Информация за провеждането на търга се съдържа в тръжната документация. Повторни  търгове при неявяване на кандидати,  да се проведат  на 12.01.2018 г. и 15. 02.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 11.01.2018 г и 13.02.2018 г.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.