Общинска собственост

 • Начало
 • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
 • ОБЯВЛЕНИЕ - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места

HEADER GLAVINITSA

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

    Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ  по населени места, както следва:

№ по ред

Имот №

Землище

НТП

Кате-
гория

Площ
(дка)

Местност

Начална
годишна
тръжна
цена (лв.)

 
 
 

1

001195

Зафирово

Нива

ІV

3,124

Амзова курия

156.2

 

2

018001

Зафирово

Нива

ІІІ

9,209

Кавака

460.45

 

3

018002

Зафирово

нива

ІІІ

11,999

Кавака

599.95

 

4

006004

Коларово

Нива

V

37,284

Дерекьой

1864.2

 

5

018040

Коларово

Нива

V

39,509

Сулуджак

1975.45

 

6

018043

Коларово

Нива

V

29,390

Сулуджак

1469.5

 

7

000092

Долно Ряхово

Нива

5,232

Джевиз кулак

261.6

 

8

000085

Долно Ряхово

Нива

V

7,087

Баба Вера

354.35

 

9

000093

Долно Ряхово

Нива

V

8,993

Баба вера

449.65

 

10

000094

Долно Ряхово

Др.селищ.тер

V

2,300

Баба Вера

115

 

11

000166

Долно Ряхово

Нива

V

5,796

Турски лозя

289.8

 

12

000162

Долно Ряхово

Нива

2,756

Турски лозя

137.8

 

13

000167

Долно Ряхово

Нива

4,420

Турски лозя

221

 

14

000141

Долно Ряхово

Нива

4,058

Турски лозя

202.9

 

15

004206

Черногор

Нива

ІV

11,441

Бензиностанцията

572.05

 

16

000227

Осен

Др.селищ.тер

ІV

10,012

НМИР

500.60

 

17

000173

Осен

Др.селищ.тер

ІІІ

26,193

НМИР

1309.65

 

18

020018

Стефан Караджа

Нива

ІІІ

7,652

Братомирска пътека

382.60

 

19

090023

Стефан Караджа

Нива

ІІІ

14,477

Братомирска пътека

723.85

 

20

15031.10.105

Главиница

Деградирала орна земя

ІІІ

24,858

З-ЩЕ на гр.Главиница

1242.90

 

21

050303

Калугерене

Нива

ІV

11,115

Мера

555.75

 

22

000101

Малък преславец

Др.селско-ст.т.

ІІІ

12,436

--------------

621.80

 

 

 1. Търгът ще се проведе на 27.11.2017г. от 10:00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.                             
 2. Срок на наемното отношение – 5 години.
 3. Първоначална годишна наемна цена, съгласно Решение на ОбС №142/13.11.2012г. е в размер на 50,00лв./дка.
 4. Депозитът за участие в търга за съответния имот в размер на 50,00лв. се внася по сметката на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC:CECBBGSF при банка „Централна Кооперативна Банка” АД  гр.Силистра или в касата на общината до 16:00ч. на 24.11.2017г.
 5. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв., която се заплаща в брой в касата на общината до 16:00часа на 24.11.2017г.
 6. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
 7.  Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 24.11.2017г.
 8. Заявление за участие се подават в „Център за информация и услуги“ I етаж в сградата на Община Главиница всеки работен ден до 16:00часа на 24.11.2017г.
 9. Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 01.12.2017г. при същите условия.

 

Допълнителна информация на тел. 086362128.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.