Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС за отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на Решение №283 по протокол №31 от 12.09.2017 г.

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Щ И Н А    Г Л А В И Н И Ц А

 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС за отдаване под аренда за срок от 25 години на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на Решение №283 по протокол №31 от 12.09.2017 г. на Общински съвет гр. Главиница и заповед № РД01-273/10.10.2017 г. .на кмета на Община Главиница с предназначение за създаване и отглеждане на трайни насаждения, считано от стопанската 2017/2018 г.

Местонахождение

В землището на:

Начални конкурсни

цени лв/дка

Площ, кв.м.

Цена на конкурсна документация

Депозит за участие;

Гаранция за изпълнение

Дата на конкурса /час

с. Коларово

ПИ 011026

За първите 4 години -40 лв

За следващите години до края – 60 лв.

26.409

50.00 лв.

50.00 лв.-депозит

500,00 лв. гаранция

14.11.17  9,30 часа

с.Коларово

ПИ 011027

За първите 4 години -40 лв

За следващите години до края – 60 лв.

12.379

50.00 лв.

50.00 лв. – депозит

500,00 лв. гаранция

14.11.17  10,00 часа

с.Коларово

ПИ 011028

За първите 4 години -40 лв

За следващите години до края – 60 лв.

12.127

50.00 лв.

50.00 лв.- депозит

500,00 лв. гаранция

14.11.17  10,30 часа

с.Богданци

ПИ 000205

За първите 4 години -40 лв

За следващите години до края – 60 лв.

130.729

50.00 лв.

520.00 лв.-депозит

2000,00 лв. гаранция

14.11.17  11,00 часа

Конкурсът да се проведе на 14.11.2017 год., Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница, ул.“Витоша“ №44 в часовите диапазони, укази в таблицата.

              В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, по които ще се извършва оценяването, както и начина на оценяване.

Документацията се закупува всеки работен ден от Информационният център на община Главиница  в срок 10.11.2017 г, 16.00 часа. Подаването на предложенията се извършва всеки работен ден в Информационният център  в Община Главиница в срок до 10.11.2017 г, 16,00часа.

За информация: Н-к отдел „Общинска собственост“.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.