Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВЛЕНИЕ - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот с предназначение „за офис“, представляващ самостоятелен обект в сграда №4

HEADER GLAVINITSA

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имот с предназначение „за офис“, представляващ самостоятелен обект в сграда №4, с идентификатор № 15031.501.434.4.6 с площ 17,00 кв. м., разположен в поземлен имот с идентификатор № 15031.501.434  по кадастралната карта на гр. Главиница, находящ се на ул. ”Витоша” № 46, обл. Силистра и предмет на  АЧОС № 2294/27.01.2011г.

Търгът ще се проведе на 30.10.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16,00 часа на 27.10.2017 год;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 28.11.2017 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 27.11.2017 г;

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.