Общинска собственост

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В А

Публичен  търг с тайно наддаване за  наем на общински имоти:

По ред

Имот №

 

 

 

Землище

НТП

 

 

Категория

 

 

Площ

(дка)

 

Местност

 

 

Начална

Годишна тръжна цена

(лв.)

1

001192

Зафирово

Нива

ІІІ

3,470

Амзова курия

173.5

2

001194

Зафирово

Нива

ІІІ

4,039

Амзова курия

201.95

3

001195

Зафирово

Нива

ІV

3,124

Амзова курия

156.2

4

001197

Зафирово

Нива

ІV

12,804

Амзова курия

640.2

5

001199

Зафирово

Нива

26,907

Кавака

1345.35

6

001201

Зафирово

Нива

3,059

Кавака

152.95

7

001202

Зафирово

Нива

V

2,202

Челаркосу

110.1

8

001204

Зафирово

Нива

V

7,908

Челаркосу

395.4

9

001205

Зафирово

Нива

V

35,288

Челаркосу

1764.4

10

001206

Зафирово

Др.селищ.тер

ІV

2,653

Богдански блок

132.65

11

001208

Зафирово

Др.селищ. тер

ІV

2,934

Богдански блок

146.7

12

001021

Зафирово

Нива

V

21,028

Амзова курия

1051.4

13

001067

Зафирово

Нива

ІV

8,386

Кьорман

419.3

14

18001

Зафирово

Нива

ІІІ

9,202

Гьола

460.1

15

18002

Зафирово

нива

ІІІ

11,999

Гьола

599.95

16

006004

Коларово

Нива

V

37,284

Дерекьой

1864.2

17

011026

Коларово

Нива

V

26,409

Куванлък кулак

1320.45

18

011027

Коларово

Нива

V

12,379

Куванлък кулак

618.95

19

011028

Коларово

Нива

V

12,127

Куванлък кулак

606.35

20

018040

Коларово

Нива

V

39,509

Сулуджак

1975.45

21

018043

Коларово

Нива

V

29,390

Сулуджак

1469.5

22

040217

Бащино

нива

V

30,763

Мера

1538.15

23

000092

Долно Ряхово

Нива

5,232

Джевиз кулак

261.6

24

000085

Долно Ряхово

Нива

V

7,087

Баба Вера

354.35

25

000093

Долно Ряхово

Нива

V

8,993

Баба вера

449.65

26

000094

Долно Ряхово

Др.селищ.тер

V

2,300

Баба Вера

115

27

000166

Долно Ряхово

Нива

V

5,796

Турски лозя

289.8

28

000162

Долно Ряхово

Нива

2,756

Турски лозя

137.8

29

000167

Долно Ряхово

Нива

4,420

Турски лозя

221

30

000141

Долно Ряхово

Нива

4,058

Турски лозя

202.9

31

000240

Долно Ряхово

Нива

21,429

Курията

1071.45

32

004206

Черногор

Нива

ІV,ІІІ

11,441

Бензиностанцията

572.05

33

050303

Калугерене

нива

ІV

11,115

Мера

555.75

34

173

Осен

др. Сел. тер.

III

26,193

НМИР

1309.65

      

  1. Търгът ще се проведе на 28.07.2017г. от 15:00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
  2. Срок на наемното отношение – 5 години.
  3. Първоначална годишна наемна цена – 50лв./1дка, (Решение № 346/30.10.2014г.);
  4. Депозитът за участие в търга за съответния имот в размер на 50,00лв., се внася по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна Банка“ АД гр.Силистра и в касата на община Главиница, всеки работен ден до 16.00часа на 27.07.2017г.
  5. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16:00часа на 27.07.2017г.Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
  6. Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16:00часа на 27.07.2017г.
  7. 7. Заявление за участие се подават в Центъра за информация на 1 етаж в сградата на Община Главиница всеки работен ден до 16:00часа на 27.07.2017г.

       

Допълнителна информация на тел. 086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.