Общинска собственост

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В А

Публичен  търг с тайно наддаване за  наем на общински имоти:

 

 

 

Имот №

 

 

 

 

Землище

НТП

 

 

 

 

Катег.

 

Площ

 

Местност

 

Начална

Годишна тръжна цена (лв.)

(лв.)

1

20018

Стефан Караджа

нива

III

7,652

Братомирска пътека

382,60

2

99023

Стефан Караджа

нива

III

14,477

Братомирска пътека

723,85

3

27011

Богданци

нива

IV

10,314

Кантона

515,70

4

28053

Богданци

нива

VI

19

Кантона

950

5

29021

Богданци

нива

IV

24,024

Кантона

1201,20

  1. Търгът ще се проведе на 28.07.2017г. от 14,00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.                             
  2. Срок на наемното отношение – 5 години.
  3. Първоначална годишна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 142/13.11.2012г. е в размер на 50,00лв./дка.
  4. Депозитът за участие в търга за съответния имот в размер на 50,00лв. по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна Кооперативна Банка” АД  гр.Силистра или в касата на общината до 16:00ч. на  27.07.2017г.
  5. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 27.07.2017г.
  6. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу

представяне на документ за платена цена .

      7.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна

документация до 27.07.2017г.

  1. Заявление за участие се подават в „Център за информация и услуги“ I етаж в сградата на Община Главиница всеки работен ден до 16.00часа на 27.07.2017г.

     

Допълнителна информация на тел. 086362128

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.