Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2023-2024 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище“, които попадат в обхвата на актуалния специ

 

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2023-2024 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище“, които попадат в обхвата на актуалния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, с начални годишни наемни цени и депозити за участие, както следва: ...... pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.