Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния общински имот – част от едноетажна масивна търговска сграда, представляваща помещение със застроена площ 30 кв. м, находяща се в кв.

 

ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния общински имот – част от едноетажна масивна търговска сграда, представляваща помещение със застроена площ 30 кв. м, находяща се в кв. 5, УПИ X-139 по плана на с. Осен pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.