Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва: 1. Урегулиран поземлен имот IX – 405, (девети) отреден за имот No 405 (четиристотин

ОБЯВА 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот -
частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот
IX 405, (девети) отреден за имот No 405
(
четиристотин и пет), в кв.29 (двадесет и девет), с площ 680 (шестстотин и осемдесет) кв.
м..... pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.