Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Списъкът на имотите с НТП “Пасища, мери и ливади” определени за индивидуално ползване по населени места в Община Главиница Пасищата за 2022/2023г., мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти..

 

О Б Я В А

Списъкът на имотите с НТП “Пасища, мери и ливади” определени за индивидуално ползване по населени места в Община Главиница

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище.

Лицата подават заявление по образец до Кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

 

 Приложение : Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасища,мери и ливади" собственост на община Главиница,определени за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 pdf

 

 arrow1  Заявление, приложения , декларация

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.