Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещ - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва

 

О Б Я В А

 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещ - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

№ по ред

Описание на вещта

Начална тръжна цена (лв.), без ДДС

Депозит за участие (лв.)

1.

Лек автомобил „Лада Лада 4X4“, с рег.№СС2806АР, рама №XTA212140E2173372, двигател №212140561287;Година на първа регистрация –16.06.2014 г., цвят - Бял

 

1 020

 

102

Публичният търг ще се проведе на 18.02.2022 г. /петък/ в 11,00 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на Община Главиница в срок до16,00 часа на 17.02.2022 г., след представяне на документ за платена цена в размер на 10 лв. без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.

Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 17.02.2022 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 25.02.2022 г. /петък/ от 11,00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16,00 часа на 24.02.2022 г.

Справки на тел.086-36-21-28.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.