Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница съобщава на всички заинтересовани лица, че в срок до 30 септември 2021 г. приема заявления за сключване на договори за наем на земеделски земи - частна общинска собственост без търг или конкурс

 

          О Б Я В А

 

    Община Главиница съобщава на всички заинтересовани лица, че в срок
до 30 септември 2021 г. приема заявления за сключване на договори за наем на
земеделски земи - частна общинска собственост без търг или конкурс:

     1. за срок от 1
(една) стопанска година на маломерни имоти (до 10 дка);
     2. за срок до 10
(десет) стопански години на имоти, които не са
използвани
две или повече стопански години, или са заети с трайни
насаждения
;
    Списъците на имотите за отдаване под наем са публикувани на сайта на
община Главиница и са поставени на таблото в сградата на общинската
администрация и всички кметства.

    Подаването на заявления по образец се извършва всеки работен ден в
Информационният център на Община Главиница.

     Справки на тел.086-36-21-28.

 

arrow1 Обява, заповед, заявление, списъци - ZIP формат

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.