Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Публичният търг ще се проведе на 27.08.2021 г. /петък/ в 11 ч. в Заседа

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Публичният търг ще се проведе на 27.08.2021 г. /петък/ в 11 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.pdf

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.