Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА-Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот - частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот XVI (шестнадесет), отреден за имот № 182 (сто осемдесет и две) в кв. 12 (дванадесет) по плана за регулаци

 

О Б Я В А
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот - частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот XVI (шестнадесет), отреден за имот № 182 (сто осемдесет и две) в кв. 12 (дванадесет) по плана за регулация на с. Подлес..pdf

 

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.