Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВЛЕНИЕ - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот с предназначение „за офис“..

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имот с предназначение „за офис“, представляващ  самостоятелен  обект в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4.2 / бивш офис на БДСК/   с площ 34,00 кв. м.,гр.Главиница ,ул” Витоша”№ 46, ет. 1 в поземлен имот с идентификатор 15031.501.434 – АЧОС № 2296/28.01.2011 г. 

Търгът ще се проведе на 01.11.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16.00 часа на 31.10.2019 г.;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 06.12.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 05.12 .2019 г;

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.