Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВЛЕНИЕ - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински имоти с предназначение :

  1. „за офис“, представляващ самостоятелен обект с сграда с идентификатор № 15031.501.1212.4.31, етаж трети на втори административен блок с площ 37,82 кв. м., разположен в имот  № 15031.501.1212  по кадастралната карта и кадастралните регистри  на  гр.Главиница ул.” Витоша”№ 46,  предмет на  АЧОС № 4224/14.11.2018 г.
  2. „ обект за общественно хранене“/механа/, представляващ самостоятелен обект от сграда с идентификатор № 15031.501.460.1.1, сутерен с площ 100.00 кв. м.от сграда с идентификатор № 15031.501.460.1  по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на  гр.Главиница , ул.         ” Витоша”№ 43,  предмет на  АПОС № 3016/23.04.2012 г.

Търгът ще се проведе на 04.10.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на  ІV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и получаването на документацията  се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на документацията и подаване на заявления за участие е до 16.00 часа на 03.10.2019 г.;

Повторен търг при неявяване на кандидати  да се проведе на 08.11.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 07.11.2019 г;

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.