• Начало
  • МКБППМН
  • На 24.02.2023 г. се проведе награждаване на класираните участници в конкурса „ Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“

02.2023

На 24.02.2023 г. се проведе награждаване на класираните участници в конкурса „ Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“

Община Главиница съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира конкурс за изработване на мартеници. Тази година освен учениците от общинските училища и децата от групите на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница бяха включени и социалните учреждения от общината – КСУ за ЛПР и за ПЛУИ гр. Главиница, Център за социална интеграция и рехабилитация с. Листец и с. Сокол , ЦНСТ ДБУ с. Малък Преславец.

Класирани:
Първа категория : МАРТЕНИЦИ
I –ва възрастова група :
 Поощрителна награда – Корай Мюджелит ученик от 3 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Поощрителна награда – Арда Джансер ученик от 1 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Трето място – Джейда Джевдет ученичка от 2 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Второ място – Бурак Берхат ученик от 4 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Първо място – Арда Тахир ученик от 3 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница

II –ра възрастова група:
 Поощрителна награда Деница Хараламбова - ученичка от 5 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Трето място – Умут Йозгюр – ученик от 6 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Второ място – Даниела Ивелинова - ученичка от 6 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
 Първо място – Онур Ърфан – ученик от 5 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница;

III – та възрастова група:
 Мелиса Сафет – ученичка от 9 клас при СУ „Васил Левски“ гр. Главиница.

 

Втора категория : МАКЕТ

I –ва възрастова група - групите на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Главиница
- Поощрителна награда – група „Мечо Пух“ ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница
- Поощрителна награда – ИГ „Щастливо детство“ с. Суходол към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница;
- Трето място – група „Пролет“ на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Главиница;
- Второ място – ИГ „Кокиче“ с. Зебил към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница;
- Първо място – ИГ „Мир“ с. Калугерене към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница;

II –ра възрастова група: Социални учреждения

- Поощрителна награда – ЦСРИ с. Листец;
- Трето място – ЦСРИ с. Сокол;
- Второ място – КСУ за ЛПР и за ПЛУИ гр. Главиница;
- Първо място – ЦНСТ ДБУ с. Малък Преславец.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.