IMG 2667

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26 септември 2017г. от 10:00 часа в Конферентна зала на община Главиница се проведе откриваща Пресконференция по Компонент 1 по проект №BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На пресконференцията присъстваха 30 участника, сред които бяха кметове на населени места, представители на община Главиница и общността, ръководителят на проекта, както и представители на партньорите по проекта.

            Събитието откри  кметът на община Главиница – г-н Неждет Джевдет, а презентация за разясняване дейностите и очакваните резултати по проекта  изнесе г-жа Веселиана Василева – ръководител проект.

След края на презентацията имаше кафе-пауза и панел за въпроси и отговори.След което всички участници попълниха анкета за обратна връзка. В края на събитието, всички присъстващи попълниха анкета за обратна връзка, от която стана ясно, че проектът е иновация, която се очаква да надгради до сега реализираните дейности в община Главиница за социални услуги и заетост.

IMG 2679

IMG 2681

IMG 2683

IMG 2687

IMG 2688

IMG 2692

IMG 2694

IMG 2696

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.