• Начало
  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
  • 9-ПРОЕКТ "Социално приобщаване на уязвимите, етническите и маргинализираните групи в община Главиница, чрез социално-трудова и здравна интеграция" по процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.109 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ "Социалн

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.