Проект: BG05M9OP001-6.004-0081 „Патронажна грижа + в община Главиница” Компонент 2

                                                                                    

Главна цел на проекта: Осигуряване подкрепа чрез предоставяне на пратронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на  социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Обща стойност: 117 863,94 лв.

 

 

Име на бенефициента: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

Начало: 02.05.2022 година

Край: 02.11.2022 година

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.