logo

 

На 07.04.2017г. от 10:00ч. в с.Търновци се проведе Професионално ориентиране по повод обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР “ Финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието беше организирано от фирма „Евро Про консулт Русе „ЕООД изпълнител по дейност  1 - Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини.То се състоя в НЧ“ Нов Живот“.

Присъстваха 20 неактивни младежи  между  15г. и 29г възраст.

Професионално ориентиране с.Търновци2  Професионално ориентиране с.Търновци1

              Деня по професионално ориентиране бе открит от експерт идентифициране г-н Илиян Илиев.Той запозна участниците със стъпките и  провеждането на обучението през следващите месеци.

В края на събитието бе проведен тест за личностно и професионално ориентиране на участниците.Във връзка с теста бяха задавани въпроси .

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.