logo

На 06.04.2017г. от 10:00ч. в с.Богданци се проведе Професионално ориентиране за обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР “ Финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието беше организирано от фирма „Евро Про консулт Русе „ЕООД изпълнител по дейност  1 - Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини.По време на събитието бяха представени подходящи професии и начини за повишаване на квалификацията и придобиване на нова професия на участниците.

Професионално ориентиране с.Богданци

По време на събитието присъстваха 25 неактивни младежи  между  15г. и 29г възраст.

Експерт идентифициране  изнесе кратка презентация във връзка с професионалното ориентиране, с която запозна участниците с основните стъпки за избор на професия . На вниманието на участниците бяха представени професии, сред които бяха: „Офис секретар“ и „Озеленител“ от които се представя обучение и заетост в рамките на проекта.

В края на събитието експерт идентифициране Илиян Илиев проведе блиц интервю със целевата група по въпроси „ Какво очаквам от моята професия“ ,  „Провокира ли се интерес у вас от професиите „Офис секретар“ и „ Озеленител“,  „Бихте ли се включили от професиите „Офис секретар“ или „Озеленител““.След въпросите  експертите Илиян Илиев и Зорница  Богданова проведоха тест за личностно и професионално ориентиране сред участниците в целевата група.Целта е да се определи сферата на участниците след обработка и получаване на резултати.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.