logo

 

На 04.04.2017г. от  10:00ч. в гр.Главиница се проведе Професионално ориентиране за обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР “ Финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието беше организирано от фирма „Евро Про консулт Русе „ЕООД изпълнител по дейност  1 - Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини.

По време на събитието присъстваха  10 неактивни младежи  между  15г. и 29г възраст.

Експертът г-н Илиян Илиев откри събитието за професионално ориентиране.Запозна участниците с възможностите им за развитие .

В края на събитието бе зададен тест за личностно и професионално ориентиране.Участниците бяха много развълнувани, че ще имат професия.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.