logo

На 27.04.2017г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница се проведе трудова борса  по проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР “, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието се организира от „Евро Проконсулт  Русе“ ЕООД, която е изпълнител на Дейност 1 – Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини Ситово, Тутракан, Исперих.

1  2  3

На събитието присъстваха 12 неактивни и безработни младежи, включени в изпълнението на проекта, както и  двама местни работодатели. В трудовата борса бяха поканени за участие директорът на  Дирекция „Бюро по труда“ гр. Тутракан Ралица Златарова и експертът „Трудово посредничество“ от филиала в гр. Главиница Веско Митев, които разясниха начините, сроковете и необходимите документи за регистриране на безработни лица.

Експертите идентифициране Зорница Богданова и Илиян Илиев представиха пред участниците възможности за заетост на неактивни лица в рамките на проект „Активни на местния трудов пазар“ и възможности за бъдеща заетост и обучения на неактивни и безработни младежи до 29 г. възраст финансирани по ОПРЧР 2014-2020 и Националната програма за заетост.  

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.