logo

На 24.03.2017г. от 10:00ч. в с.Търновци се проведе Информационен ден по повод обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието беше организирано от фирма „Евро Проконсулт Русе„ ЕООД избрана за изпълнител на дейност  1: „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини Тутракан, Исперих, Ситово“. Информационният ден  се състоя  в  НЧ „Нов Живот“, където присъстваха 14 неактивни младежи  между  15 г. и 29 г. възраст.

1  2

              Информационният ден бе открит от експерт идентифициране Зорница Богданова.Тя представи цел, дейности и очаквани резултати на проекта. На събитието присъстваха също представители на кметството и на читалищното настоятелство.

В края на събитието бе проведена анкета за обратна връзка, където част от участниците заявиха желанието  си за участие в последващи проектни дейности. В края на събитието младежите получиха почерпка и подаръци - рекламни материали, брошури, раници, чадъри, ключодържатели, химикал-фенери.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.