logo

На 23.03.2017г. от 10:00ч. в с.Богданци се проведе Информационен ден  за обявяването на проект № BG05M9OP001-1.002-0043 „ АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР “, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, схема № BG05M9OP001-1.002  „Активни“.

Събитието беше организирано от фирма „Евро Проконсулт Русе„ ЕООД избрана за изпълнител на дейност  1: „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително в община Главиница и съседните общини Тутракан, Исперих, Ситово“. Информационният ден  се състоя в  НЧ  „Отец Паисий“ в с. Богданци, където присъстваха 28 неактивни младежи  между  15г. и 29г. възраст.

 Информационният ден бе открит от кмета на с. Богданци г-н Мустафа, който приведства участниците и организаторите.

1  2  3

По време на срещата бяха представени от експерт идентифициране Зорница Богданова целите на проекта и възможностите, от които младежите могат да се възползват за включване в мотивационно и професионално обучение, след което в субсидирана 6 месечна заетост. Проектът предизвика интерес сред участниците, бяха задавани въпроси и повечето от тях решиха да се включат в него. В резултат на това вътрешни експерти идентифициране Емел Христова и Аксел  Неджмидин попълниха карти за идентифициране на участниците. В края на събитието младежите получиха почерпка и подаръци- рекламни материали, брошури, раници, чадъри, ключодържатели, химикал-фенери.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.